دیدار اعضای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

دیدار اعضای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

دیدار صمیمانه جناب آقای حیدری ریاست محترم شورای اسلامی شهر مشهد مقدس و دیگر اعضای شورا با حضور جناب دکتر پوریوسف مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی از شیرخوارگاه و خانه ی فرزندان حضرت علی اصغر(ع)