ضیافت افطار

ضیافت افطار

بازدید و شرکت در ضیافت افطار شیرخوارگاه و خانه فرزندان حضرت علی اصغر (ع)
جناب موسوی مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی، دکتر کاظم زاده مدیرکل پدافند غیر عامل بهزیستی کشور،آقای وحیدنیامعاون دفترمشاور روان‌شناختی بهزیستی کشور به اتفاق دکتر پوریوسف مدیر کل بهزیستی استان، اعضای شورای مشارکتهای مردمی شیرخوارگاه و اعضای شورای معاونین بهزیستی خراسان رضوی