دیدار جناب آقای صاحبقرانی مدیر کل محترم سازمان تبلیغات اسلامی به مناسبت هفته ملی کودک

دیدار جناب آقای صاحبقرانی مدیر کل محترم سازمان تبلیغات اسلامی به مناسبت هفته ملی کودک

دیدار پراز مهر و صمیمانه جناب اقای صاحبقرانی مدیر کل محترم سازمان تبلیغات اسلامی و جمعی از مدیران سازمان از فرزندان شیرخوارگاه در آغاز هفته ملی کودک