کمک های نقدی

کمک های نقدی

کودکانی همه امید
امید به فرداهای روشن
چشم‌به‌راهِ قلبی مهربان…
بیا دستی باشیم
که روزنه‌های نور را در دلِ تاریکی نقش می‌زند.
شاید امروز،
آرزویی نیلوفری
فردایمان را روشن کند…

 

  • لطفا مبلغ دلخواه خود را وارد نمایید.
  • ۱۳ + ۷ =

 

 

 

قابل توجه نیکوکاران محترم مبالغ وارد شده به تومان می باشد.

 

ملی کارت: ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۰۷۸۷۹

شماره حساب ملی: ۲۱۷۳۴۵۱۷۶۵۰۰۶

شماره شبا: IR 660170000002173451765006