image

قوانین امین موقت

شرایط «امین موقت» برای کودکان بدون سرپرست و بدسرپرست

خانواده‎ای که به‌ عنوان سرپرست و امین کودک تعیین می‎شود باید بتواند شرایط رشد جسمی و روحی مطلوب کودک را فراهم کند.

نگهداری موقت از کودکان تحت سرپرستی بهزیستی یکی از راه‎های فرزندپذیری و حمایت خانواده‎ها و خیران از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست به شمار می‌رود. در واقع سرپرستی امین موقت در صورتی است که علی‎رغم وجود پدر و جد پدری، فرزندان طرد شده یا به دلیل عدم صلاحیت اخلاقی نتوانسته‎اند مورد سرپرستی مؤثری قرار گیرند.

علاوه بر این موارد زمانی که پدر یا جد پدری کسی را برای سرپرستی تعیین نکرده و مادر کودک نیز نتوانسته با حکم دادگاه سرپرستی فرزند خود را بر عهده بگیرد می‎توان کودک را به ‌صورت امین موقت به خانواده واجد شرایط سپرد.

 بچه‌دار نشدن یا سرپرستی خانواده کمتر از چهار نفر، دارابودن سن حداقل و حداکثر، مسلمان و متعهد بودن، برخورداری از صلاحیت اخلاقی و سلامت جسم و روان و احراز توانایی برای نگهداری و تربیت کودک از مهم‎ترین مؤلفه‌های پذیرش امین موقت به شمار می‌رود.

فرزندخواندگی، اعطای سرپرستی کودکان بدون سرپرست و بدسرپرست به خانواده‎های متقاضی واجد شرایط است که به دو صورت امین موقت و دائم صورت می‎گیرد.